Odkupuj.pl

Regulamin


I. Postanowienia ogólne:

1. Odkupuj.pl  jest to serwis darmowych, drobnych ogłoszeń internetowych.
2. Użytkownik korzystając z serwisu potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Użytkownik informowany jest o wszelkich zmianach zachodzących w poniższym regulaminie. 

II. Rejestracja:

1. Korzystanie z serwisu Odkupuj.pl wymaga rejestracji.
2. Rejestracja w  serwisie jest bezpłatna.
3. Podczas rejestracji wymagane jest podanie podstawowych informacji w formularzu zapisu.
4. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  Z serwisu również mogą korzystać osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych, ale tylko wtedy kiedy znajdują się pod kontrolą prawnych opiekunów. Korzystać z serwisu jest niemożliwe dla osób pozbawionych czynności prawnych, a to oznacza, że nie mogą uczestniczyć w procesie rejestracji oraz w pełni korzystać z serwisu.
5. Zapisanie się użytkownika w serwisie oznacza akceptację regulaminu oraz zobowiązuje użytkownika do przestrzegania jego postanowień.
6. Użytkownik podczas rejestracji proszony jest o podanie podstawowych danych osobowych. Wszelkie informacje podane podczas procesu rejestracji będą wykorzystywane zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu świadczenia usług w portalu.
7. Użytkownik, który dokona rejestracji ma możliwość poruszania się po serwisie, dokonywania zakupu i sprzedaży produktów, dodawania nowych oraz edycji wcześniej wprowadzonych ogłoszeń.

III. Prawa i obowiązki użytkownika:

1. Użytkownik może korzystać z serwisu Odkupuj.pl
2. Użytkownik może w dowolnym czasie edytować swoje dane w profilu.
3. Użytkownik  w dowolnym czasie może dodawać ogłoszenia w serwisie.
4. Ogłoszenia wystawiane w serwisie są bezpłatne.
5. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za treść oraz wiarygodność dodanego ogłoszenia oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń naruszających moralne oraz etyczne normy i zwyczaje.
7. Osoby  wprowadzając  dane do serwisu oraz korzystając z niego oznajmiają, że zapoznały się z poniższymi zasadami.

IV. Transakcje i komentarze:

1. Użytkownik może dokonać transakcji w dwojaki sposób:

Klikając w  przycisk „Kup teraz”
Klikając w przycisk „Zaproponuj” – w celu negocjacji ceny.

2. Kup teraz oznacza, że użytkownik zdecydował się na zakup towaru, po określonej cenie sprzedającego. Zakup i rezerwacja towaru odbywa się natychmiastowo.
3. Użytkownik ma możliwość negocjowania ceny za pomocą  przycisku – „Dodaj ofertę” gdzie określa ile jest  w stanie zapłacić za dany towar. Sprzedający ma możliwość zaakceptowania oferty. Odrzucenie oznacza ze transakcja nie została zaakceptowana.
4. Sprzedający ustala formę dostarczenia produktu, a kupujący ma prawo dokonać najkorzystniejszego wyboru.
5. Po dokonaniu transakcji  zarówno sprzedający jak i  kupujący może dokonać wzajemnej oceny w formie komentarza.
6. Komentarz może być:- pozytywny
-neutralny
-negatywny
7. Komentarz powinien odzwierciedlać przebieg transakcji tj. kontakt z drugą stroną, szybkość transakcji, zgodność towaru z opisem i zdjęciem w ofercie.
8. Komentarz może być wystawiony tylko raz do danej usługi. Wystawionego komentarza nie można zmienić. W razie pomyłki prosimy o kontakt z administratorem serwisu w celu dokonaniu korekty.
9. Zabronione jest dodawanie komentarzy nieadekwatnych do przebiegu transakcji, wulgarnych, oraz obraźliwych.
 
V. Usługi Premium:

1. Użytkownik ma możliwość zamówienia dodatkowych, płatnych usług do ogłoszenia.
2. Wszelkie płatności dotyczące usług Premium w serwisie odbywają się za pomocą internetowego serwisu płatności – Dotpay.pl.
3. Usługi Premium są to dodatkowe usługi, które użytkownik może zamówić a dotyczą:
- podświetlenia ogłoszenia w kategorii produktów;
- wyróżnienia ogłoszenia na liście ogłoszeń;
- wyróżnienia ogłoszenia na stronie głównej.

VI. Reklamacje:

1. Reklamacje powinny być zgłaszane w trybie natychmiastowym za pomocą formularza kontaktowego. W treści zgłoszenia powinny znaleźć się wyczerpujące informacje na temat składanej reklamacji. 
 
VII. Polityka prywatności:

1. Odkupuj.pl zobowiązuje się do przechowywania i przetważania danych osobowych Użytkowników zgodnie z  przepisami prawa i przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
2. Odkupuj.pl zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem:
- organów państwowych w sytuacji, kiedy wymagają tego przepisy prawa;
- na prośbę i za zgodą Użytkownia serwiu.
3. Użytkownik w każdej chwili może edytować i modyfikować swoje dane do których posiada nieskrępowany dostęp.
4. Przekazywanie danych osobowych między użytkownikami w serwisie odbywa się wyłącznie na potrzeby dokonania transakcji kupna/sprzedaży produktu. 
5. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetważanie i wykorzystywanie udostępnionych danych osobowych, adresu elektronicznego w celu reklamy zgodnie z ustawą o  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, wiadomości oraz powiadomień drogą elektroniczną od Administratorów Serwisu Odkupuj.pl
7. Podczas rejestracji  użytkownik w formularzu rejestracyjnym podaje podstawowe dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. 
8. Osoba podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym podaje: imie, miasto, email, hasła oraz date urodzenia. Natomiast podmioty prywatne (firmy):  typ firmy, nazwa firmy, NIP, Regon, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon oraz hasło. Użytkownik po dokonaniu rejestracji może w dowolnym czasie uzupełniać i edytować swoje dane w serwisie.
9. Serwis Odkupuj.pl zbiera następujące dane osobowe:
- od osób fizycznych: imie, wiek, adres zamieszkania, telefon, email, hasło.
- od firm: rodzaj firmy, nazwa firmy, NIP, Regon, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon hasło.
10. Serwis Odkupuj.pl nie ma możliwośći zabezpieczenia danych umieszczanych w komentarzach przez Użytkowników, 
dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
11. Polityka prywatnośći określa najważniejsze zasady związane ze zbieraniem i przetważaniem danych osobowych użytkowników podczas korzystania z serwisu Odkupuj.pl
12. Polityka Prywatności ma na celu ochronę danych osobowych Użytkowników serwisu przed ich nieuprawnionym użyciem.
13. Użytkownicy zapoznaja się z Polityką Prywatnośći podczas rejestracji w serwisie. Użytkownicy będą zawsze, niezwłocznie informowani o wszelkich zmianach zachodzących w Polityce Prywatności za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (email), albo porzez zamieszczenie informacji w Serwisie. 
14. Serwis Odkupuj.pl stosuje pliki "cookies", które pozwalają dostosować usługi do potrzeb Użytkowników, jak również pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Zasady korzystania z plików "cookies" zostały opisane w Polityka plików cookies - http://odkupuj.pl/funcs.php?name=tresci&id=3
15. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 15.11.2014, a o wszystkich zmianach w Polityce PRywatności Użytkownicy serwisu będą informowani.


VIII. Postanowienia końcowe:

1. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych transakcji między jego uczestnikami.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku jego nieprawidłowego funkcjonowania.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych w nim zamieszczonych.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
5. Serwis nie pobiera żadnych opłat od sprzedającego ani kupujacego.
6. Serwis nie jest właścicielem rzeczy wystawionych przez użytkowników.
7. Serwis nie bierze udziału w finalizacji kupna przedmiotu.
8. Serwis zastrzega sobie prawo do:
- usunięcia konta użytkownika, który nie przestrzega niniejszego regulaminu;
- usuwania ogłoszeń łamiących niniejszy regulamin bądź działających na szkodę serwisu;
- dokonywania zmian niniejszego regulaminu;
- przerw w funkcjonowaniu portalu związanych z wprowadzaniem zmian, konserwacją, bądź jego awarią;
- wysyłaniu do użytkowników informacji reklamowych, powiadomień o nowościach