Odkupuj.pl

Polityka prywatności1. Odkupuj.pl zobowiązuje się do przechowywania i przetważania danych osobowych Użytkowników zgodnie z  przepisami prawa i przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

2. Odkupuj.pl zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem:
- organów państwowych w sytuacji, kiedy wymagają tego przepisy prawa;
- na prośbę i za zgodą Użytkownia serwiu.

3. Użytkownik w każdej chwili może edytować i modyfikować swoje dane do których posiada nieskrępowany dostęp.

4. Przekazywanie danych osobowych między użytkownikami w serwisie odbywa się wyłącznie na potrzeby dokonania transakcji kupna/sprzedaży produktu. 

5. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetważanie i wykorzystywanie udostępnionych danych osobowych, adresu elektronicznego w celu reklamy zgodnie z ustawą o  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, wiadomości oraz powiadomień drogą elektroniczną od Administratorów serwisu Odkupuj.pl

7. Podczas rejestracji  użytkownik w formularzu rejestracyjnym podaje podstawowe dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. 

8. Osoba podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym podaje: imie, miasto, email, hasła oraz date urodzenia. Natomiast podmioty prywatne (firmy):  typ firmy, nazwa firmy, NIP, Regon, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon oraz hasło. Użytkownik po dokonaniu rejestracji może w dowolnym czasie uzupełniać i edytować swoje dane w serwisie.

9. Serwis Odkupuj.pl zbiera następujące dane osobowe:
- od osób fizycznych: imie, wiek, adres zamieszkania, telefon, email, hasło.
- od firm: rodzaj firmy, nazwa firmy, NIP, Regon, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon hasło.

10. Serwis Odkupuj.pl nie ma możliwośći zabezpieczenia danych umieszczanych w komentarzach przez Użytkowników, 
dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

11. Polityka prywatnośći określa najważniejsze zasady związane ze zbieraniem i przetważaniem danych osobowych użytkowników podczas korzystania z serwisu Odkupuj.pl

12. Polityka Prywatności ma na celu ochronę danych osobowych Użytkowników serwisu przed ich nieuprawnionym użyciem.

13. Użytkownicy zapoznaja się z Polityką Prywatnośći podczas rejestracji w serwisie. Użytkownicy będą zawsze, niezwłocznie informowani o wszelkich zmianach zachodzących w Polityce Prywatności za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (email), albo porzez zamieszczenie informacji w serwisie. 

14. Serwis Odkupuj.pl stosuje pliki "cookies", które pozwalają dostosować usługi do potrzeb Użytkowników, jak również pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Zasady korzystania z plików "cookies" zostały opisane w Polityka plików cookies - http://odkupuj.pl/funcs.php?name=tresci&id=3

15. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 15.11.2014, a o wszystkich zmianach w Polityce Prywatności Użytkownicy serwisu będą informowani.